Ebook Purchase Form

आफ्नो E-book खरिद गर्नको लागि तलको फर्म सबै भर्नु होला 

Ebook खरिद गर्नु भन्दा पहिला १०० रुपैया यो QR Code मा इसेवा वा मोबाइल बैकिङ बाट पठाउनु होला र स्क्रिनसट पठाउनुहोला 

esewa iddd